Privacyverklaring


Beroertecoach.be is een initiatief van Belgian Stroke Council en Trendhuis cvba. De website is ontworpen om zo conform mogelijk te zijn met de Belgische privacywet.


Alle persoonlijke gegevens die je als geregistreerd gebruiker ingeeft, worden veilig opgeslagen op de Europese servers van Azure en zijn enkel toegankelijk voor jezelf en de begeleidende beroertecoaches, die werken volgens de ethische code van hun ziekenhuis. Ze worden op geen enkele manier gebruikt voor commerciële doeleinden.


Enkel de patiënt kan ten alle tijden zijn persoonlijke, medische gegevens aanpassen. Als hij zijn profiel wil afsluiten, meldt hij dit aan de beroertecoach die de volledige account, en alle data die daaraan verbonden zijn, verwijdert.


Onze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te verbeteren.


Door deze website te gebruiken, ga je uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop beroertecoach.be persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hier beschreven.


Cookies

Zoals vereist door artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 wil de Privacycommissie de bezoekers van haar websites informeren over het gebruik van cookies.


Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet, met het doel informatie vast te leggen. Cookies maken het surfen makkelijker voor gebruikers doordat zij de voorkeuren van de gebruiker bewaren. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Beroertecoach.be bewaart geen wachtwoorden of andere gevoelige persoonlijke informatie in cookies.


Als je niet wil dat een website cookies op je computer plaatst, kan je je browser zo instellen.


Hou er wanneer je cookies uitschakelt wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.Datagebruik

We verbinden ons ertoe je privacy te waarborgen en te beschermen. We beschouwen alle verstrekte persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze niet langer bewaren dan nodig. Ze omvatten gegevens die je als gebruiker uitdrukkelijk verstrekt en gegevens die je niet uitdrukkelijk verstrekt maar die automatisch worden verzameld, zoals je IP-adres, het browsertype en besturingssysteem van je computer, het aantal bezoeken en de bezochte pagina's. Contactgegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden.


De persoonsgebonden gebruikersdata worden enkel gebruikt voor de werking van het platform op maat en voor de persoonlijke behandeling door de begeleidende beroertecoach van het ziekenhuis. De anonieme gebruiksdata worden in bulk gebruikt voor wetenschappelijke studies, die worden uitgevoerd door de participerende kennispartners. De persoonsgebonden gegevens worden daarvoor 100% geanonimiseerd. Andere partijen die betrokken zijn bij beroertecoach.be kunnen de data niet gebruiken voor andere doeleinden. Met o.a. ISO/IEC 27018:2014 en EU Model Clauses biedt Microsoft garanties dat de data op geen enkele manier gebruikt worden voor andere doelstellingen dan de werking van de applicatie.


Inhoud

Belgian Stroke Council en Trendhuis cvba besteden grote zorg aan de inhoud van deze website en streven ernaar dat dat de ter beschikking gestelde informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks de voortdurend geleverde inspanningen kunnen we niet garanderen dat alle ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Indien dit niet zo is, leveren we de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Als je onjuistheden vaststelt, gelieve dan contact op te nemen met os via e-mail: info@trendhuis.be.


We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie.


De inhoud van de website (de links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.


Onze website bevat links naar externe websites, wanneer deze van nut zijn. Aangezien we over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid, noch zeggenschap beschikken, kunnen we geen garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de informatie noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. Beroertecoach.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.


Eveneens kunnen we niet garanderen dat deze externe websites een privacybeleid naleven overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. We raden gebruikers aan dit zelf na te gaan door de privacyclausules van de desbetreffende websites te raadplegen.


Informed consent

Elke patiënt die met het online coaching- en consultatieplatform aan de slag wil, wordt door zijn beroertecoach gevraagd om een informed consent te tekenen. Dit gebeurt manueel en op papier in het ziekenhuis voordat de patiënt naar huis terug keert. Zonder voorafgaande ondertekening van het informed consentformulier wordt geen toegang tot het platform verleend.

De patiënt heeft op elk ogenblik de mogelijkheid om zijn informed consent terug in te trekken. Hiervoor neemt hij schriftelijk contact op met zijn beroertecoach.


Paswoordstandaarden

Gebruikers dienen een account aan te maken met een sterk paswoord. Dit is noodzakelijk om het risico van zogeheten brute-force attacks te minimaliseren. Iedere gebruiker dient een paswoord te definiëren dat voldoet aan volgende vereisten. Als patiënt: minstens 8 karakters lang, met minstens 1 hoofdletter en 1 cijfer; als beroertecoach: minstens 8 karakters lang, met minstens 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 speciaal teken.


Paswoorden worden nooit in een leesbaar formaat opgeslagen, verzonden of getoond.


De websiteontwikkelaars en beroertecoaches kunnen de paswoorden van de patiënten op geen enkele manier raadplegen. Een beroertecoach kan het paswoord van zijn patiënt wel resetten indien hij hierom gevraagd wordt, bijvoorbeeld wanneer de patiënt aangeeft dat hij zijn paswoord vergeten is. De patiënt krijgt, indien hij nog steeds toegang heeft tot de mailbox waarmee hij registreerde, vervolgens de mogelijkheid om een nieuw paswoord in te stellen.


Alle paswoorden hebben een vervaldatum: ze zijn maximaal 24 maanden geldig.


Wij adviseren gebruikers om hun wachtwoord aan niemand te onthullen. Wij zullen nooit via een onaangekondigd(e) telefoongesprek of e-mail het wachtwoord van een gebruiker vragen. Iedere gebruiker is verantwoordelijk voor het handhaven van de geheimhouding van zijn wachtwoorden en mogelijke persoonlijke gegevens.


Wie gebruik maakt van een device (pc, tablet, smartphone …) dat ook door derden gebruikt wordt, of zich in een publieke ruimte zoals een bibliotheek of een internetcafé bevindt, raden we aan om steeds af te melden en het browservenster te sluiten wanneer hij klaar is met de sessie; dit om er zeker van te zijn dat anderen geen toegang hebben tot persoonlijke gegevens.


Beveiliging & encryptie

Alle persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen op de Europese servers van Microsoft Azure. Microsoft Azure garandeert dat de data de grenzen van de Europese Unie nooit verlaat.

Het cloud-netwerk Microsoft Azure beschikt over de certificaten ISO 27001; FEDRamp; SOC 1 & SOC 2; FDA CFR 21 PART 11 / EU ANNEXE 11 (electronic records / signatures / audit trail); EU Model Clauses (EU standard for international transfer of data) en HIPAA. Meer informatie hierover kan je raadplegen op https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Privacy/default.aspx.


Alle dataverkeer wordt geëncrypteerd door middel van een Secure Socket Layer (SSL). Zodoende is de data die verzonden wordt tussen computers enkel toegankelijk voor de bedoelde partijen. Meer informatie kan je verkrijgen door in je browser op het icoontje met het groene slot te klikken.


Alle procedures op vlak van beveiliging, encryptie, development, paswoorden, e.d. staan beschreven in een intern Quality Management System (QMS).


Beschikbaarheid

We spannen ons in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat de website beroertecoach.be volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.


Een betrouwbaar back-upsysteem is geïntegreerd in de cloud van Azure Back-up, dat overigens 99,9% servicebeschikbaarheid garandeert.


Inbreuk op de veiligheid

Hoewel we, in samenwerking met Microsoft Azure, al het mogelijke doen om ons webplatform en alle data te beveiligen, kan 100% secuur dataverkeer nooit gegarandeerd worden op het internet. In het onwaarschijnlijke geval dat een inbreuk op de veiligheid zou plaatsvinden, brengen we alle gebruikers hier binnen de drie werkdagen van op de hoogte via e-mail en/of telefonisch contact. Deze melding zal het type inbreuk vermelden, alsook de maatregelen die getroffen worden.


Wijzigingen

Belgian Stroke Council en Trendhuis cvba behouden zich het recht om deze privacyverklaring op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer je vervolgens gebruik blijft maken van deze website ben je automatisch gebonden aan de voorwaarden van deze gewijzigde privacyverklaring. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien je onze site bezoekt.


Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 28 september 2016.


Contact

Voor vragen betreffende de gegevens die we verzamelen, of hoe wij deze gebruiken, contacteer ons via e-mail (info@trendhuis.be) of telefonisch (+32 15 28 54 00) of schriftelijk op volgend adres: Trendhuis cvba, Jef Denynplein 14, 2800 Mechelen, België.